Izložba radova arhitektonskog studija RASTER

Još jedna od predmanifestacionih aktivnosti u okviru „Dana arhitekture u Kragujevcu" je autorska izložba pod naziovm „Anatomija projekta" RASTER kolektiva iz Beograda, koja će biti svečano otvorena u ponedeljak, 19. marta sa početkom u 19,00 časova u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu i biće izložena do 28. marta 2018. godine.

Ova izložba nastoji da otvori pitanje statusa arhitektonskog projektovanja kao discipline za istraživanje novih prostornih obrazaca, unutar okvira arhitektonske prakse, sa namerom da se postavi pitanje mogućnosti nove arhitektonske, projektantske strategije, u ovom slučaju na primeru arhitekture stanovanja.


Arhitekte dr Dušan Stojanović, d.i.a. i dr Pavle Stamenović, d.i.a. sarađuju zajedno od 2010.godine kao osnivači i članovi kolektiva Raster, interdisciplinarnog studija koji se bavi istraživanjem kroz arhitektonsko projektovanje, sa fokusom na arhitektonske i prostorne koncepte, prvenstveno kroz učešće na arhitektonsko-urbanističkim konkursima.

 

 


Foto galerija: