Poziv za prijavu administrativnog kadra za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III (Francuska)
Konkurs za Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Pol Valeri“ Monpelje III, kao i sa predlogom kolega iz Francuske, administrativni kadar Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu može se prijaviti za stipendiranu mobilnost, i to:

  • staff mobility for training (trening mobilnost u trajanju od 5 dana, plus dva dana za put)


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 do 2 strane)
  • CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
  • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular),
  • Pismo podrške matične institucije
  • Potvrda o zaposlenju
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili francuskog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
  • Kopija pasoša


ROK ZA PRIJAVU: 09. april 2018. godine, do 12:00 sati


Više informacija o Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Erazmus programu na Univerzitetu „Pol Valeri“ pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati učešćem na Međunarodnoj nedelji u junu 2018. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/francuskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III.

4. Selektovani kandidati će dobiti dalje instrukcije od kolega sa Univerziteta „Pol Valeri“ Monpelje III.

5. Univerzitet „Pol Valeri“ Monpelje III odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Monpelje