Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Povislanskom koledžu u Kvidžinu (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Povislanskim koledžom u Kvidžinu, studenti Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

            Dostupna studijska oblast: Economics (0311)


Rok za prijavu: 14. maj 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (preuzmite formular)
 2. Ugovor o učenju (preuzmite formular)
 3. Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 4. Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 6. Biografija u Europass formatu
 7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 • Akademsku ponudu Povislanskog koledža u Kvidžinu pogledajte OVDE i OVDE.
 • Podatke o Erazmus+ koordinatoru na Povislanskom koledžu u Kvidžinu pogledajte OVDE.
 • Korisne informacije za strane studente pogledajte OVDE.
 • Više o Povislanskom koledžu u Kvidžinu možete pogledati OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u  Kragujevcu.

4. Takođe, predlaže se zainteresovanim kandidatima da konsultuju Erazmus+ koordinatora sa Povislanskog koledža u Kvidžinu u vezi odabira predmeta, dodatnih informacija i konsultacija koje se tiču odabira predmeta.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Povislanskom koledžu u Kvidžinu.

6. Povislanski koledž u Kvidžinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa za slanje poštom:

Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena: Prijava za Erazmus+ mobilnost