АКТУЕЛНО:

Позив за пријаву запослених на Економском факултету и Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу за стипендирану мобилности на Повисланскoм колеџу у Квиџину (Пољска)

Еразмус+ кључна акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са интер-институционалним уговором и одобреним средствима за размену са Повисланским колеџом у Квиџину запослени на горе наведеним факултетима могу се пријавити за:

  • тренинг мобилност (staff mobility for training) у трајању од недељу дана (5 дана тренинг + 2 дана за пут).

Период реализације мобилности: мобилност ће се реализовати током академске 2018/19. године, у договору са партнерским универзитетом. До момента објављивања Конкурса партнер није доставио ближе информације о термину и модалитету реализације мобилности.

Област: Уговором дефинисана област сарадње, ISCED 0311 - Economics

Потребна документа за пријаву:

  1. Потврда о запослењу на енглеском језику
  2. План активности током мобилности (молимо преузмите форму)*
  3. Биографија на енглеском језику
  4. Доказ о познавању енглеског језика (минимални ниво познавања језика Б2) **
  5. Копија пасоша

*  План активности се припрема према моделу који је креиран у оквиру самог програма Еразмус+ и представља предлог Ваших активности које бисте реализовали током мобилности.

** У случају да кандидат не поседује званичне језичке сертификате (IELTS, TOEFL и сл.) може се користити Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet), попуњен од стране матичне институције и/или школе страних језика, који описује тренутан ниво познавања датог страног језика.

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

 

Рок за достављање пријава: 14.05. 2018.

Напомене:

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата, као и њихове пријаве партнерској институцији.  

II Партнерска институција одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

III Стипендија обухвата путне трошкове (паушални износ од 275 евра) и дневнице у износу од 140 евра које исплаћује партнерски универзитет.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати

путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs