Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu (Kluž-Napoka, Rumunija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom za agronomiju i veterinarsku medicinu mogu se prijaviti studenti sledećih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu:

 - Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
-  Agronomski fakultet u Čačku

Konkurs je dostupan studentima svih nivoa akademskih studija sa gore navedenih fakulteta.

Realizacija mobilnosti u trajanju od jednog semestra (najviše 6 meseci) predviđena je za zimski semestar akademske 2018/19. godine.


Rok za dostavljanje prijava: 02.jun 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 3. Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 4. Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 6. Biografija na engleskom jeziku
 7. Prijavni formular za smeštaj u domu (molimo preuzmite formular)
 8. Kopija pasoša

*U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

 • Više informacija o Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu možete pogledati OVDE.
 • Studijsku ponudu možete pronaći OVDE (osnovne studije), OVDE (master studije) i OVDE (doktorske studije).
 • Vodič za strane studente pogledajte OVDE.
 • Sistem ocenjivanja na Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu pogledajte OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu.

5. Univerzitet za agronomiju i veterinarsku medicinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost,  Kluž

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs