Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu (Kluž-Napoka, Rumunija)
Konkurs za Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom za agronomiju i veterinarsku medicinu zaposleni na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • staff mobility for teaching (mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana puta)
 • staff mobility for training (mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana puta)

Dostupne studijske oblasti: Economics

 

Rok za dostavljanje prijava: 03. maj 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training),
 • Pismo podrške matične institucije
 • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera za držanje nastave (e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)
 • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
 • Kopija pasoša

*U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE (osnovne studije), OVDE (master studije) i OVDE (doktorske studije).

 

Važne napomene:

1. Predlog termina realizacije mobilnosti: do juna 2018. godine, u periodu od oktobra do decembra 2018. godine, u periodu od marta do maja 2019. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu.

4. Univerzitet za agronomiju i veterinarsku medicinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića b.b.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost,  Kluž

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs