Poziv za prijavu nastavnika Filološko-umetničkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Humbolt univerzitetu u Berlinu (Nemačka)
Konkurs za odsek za filologiju filološko-umetničkog fakulteta

Erasmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Humbolt Univerzitetom u Berlinu na konkurs se mogu prijaviti nastavnici Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i to za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana
  • trening mobilnost (staff mobility – teaching), u trajanju od 5 dana


Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Corpus Linguistics, Sociolinguistics


Rok za prijavu: 07. maj 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:


Više informacija o Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Više informacija Institutu za slavistiku pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Trening mobilnost će se realizovati učešćem na konferenciji u periodu od 04. do 08. juna 2018. godine.

2. Nastavnička mobilnost će se realizovati učešćem na konferenciji u periodu od 22. do 26. oktobra 2018. godine. Tema konferencije je: Memory in post-conflict societies in Central and Southeast Europe. U okviru konferencije organizuju se sledeći paneli: Public memories, Biographies in the margins, Nationality and Migration i Memory and language: discourses, narratives, myths.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

5. Humbolt Univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 120 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića b.b.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost,  Berlin


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs