Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)

Erasmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) u trajanju od 6 dana (+ put).

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite formular)
  3. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  5. Kopija prve stranice pasoša

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost mora da se realizuje do kraja maja 2018. godine.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Temišvaru. 

Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

3. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Na raspolaganju je 1 stipendija za trening mobilnost
  • Mobilnost će se realizovati do kraja maja 2018. godine. Detaljan termin se naknadno utvrđuje u skladu sa dogovorom sa fakultetom/departmanom - domaćinom)
  • Dnevnica u iznosu od 140 evra
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – UPT Temišvar
 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 06. maj 2018.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs