Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Vigu (Španija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Vigu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – Europass CV
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular: training)
 3. Pismo podrške matične institucije
 4. Potvrda o zaposlenju
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
 6. Kopija pasoša

Više informacija o Univerzitetu u Vigu pogledajte OVDE.

 

Rok za prijavu: 23. maj 2018. godine, do 12:00 sati

 

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Za Trening mobilnost mogu da se prijave kandidati koji su zaposleni na poslovima međunarodne saradnje, koji aktivno učestvuju na programima internacionalizacije svoje institucije i o tome dostave odgovarajuće potvrde (potvrda o zaposlenju/pismo podrške matične institucije).
 • Trening mobilnost će se realizovati učešćem na Međunarodnoj nedelji, u periodu od 18-22/06/2018. godine
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu  u Vigu. 
 • Univerzitet u Vigu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 120 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 360 evra

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Vigo