Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Matej Bel ( Banjska Bistrica, Slovačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Matej Bel na konkurs se može prijaviti akademski kadar fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i to za nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u nekoj od ugovorom obuhvaćenih oblasti:

  • Business and Administration, Law, Education
  • Biology, Environmental Sciences, Chemistry, Physics
  • Mathematics, Information and Communication technologies
  • Languages (English, German, French, Spanish and Italian)

 

Nastavnička mobilnost traje 5 dana (+ 2 dana za put), a prema pravilima Erazmus+ programa, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar akademske 2018/2019. godine

Informacije o stipendiji i studijskom boravku: Programom je predviđena dnevnica u iznosu od 120 evra kao i isplata paušalnog iznosa od 275 evra za pokrivanje troškova puta.

Stipendiju isplaćuje univerzitet-domaćin.

Više informacija o Univerzitetu Matej Bel možete pogledati OVDE.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
  2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular),
  3. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  4. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
  5. Kopija pasoša


Rok za dostavljanje prijava je 07. jun 2018. godine


Važne napomene:

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – Univerzitet Matej Bel


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs