Poziv za prijavu nastavnog kadra Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Triru na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Odsek za filologiju - Nemački jezik i književnost.

Tip mobilnosti - nastavnička mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju do 20 dana. U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno. Detaljan plan i termini nastave se dogovaraju sa koordinatorom departmana na Univerzitetu u Triru najkasnije do kraja avgusta 2018.

Planirani period mobilnosti je zimski semestar akademske 2018/19. Tačan termin realizovanja mobilnosti biće naknadno dogovoren sa kontakt osobom na Univerzitetu u Triru.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
  3. Biografija na engleskom jeziku sa listom publikacija
  4. Dokaz o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2), Možete preuzeti model jezičke potvrde.
  5. Kopija pasoša


Rok za dostavljanje prijava: 02. jun 2018. godine


Važne napomene:

1. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Triru.

2. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

3. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 120 evra
  • Paušalni iznos za pokrivanje putnih troškova (maksimalno 275 evra)
  • Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde.


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – Univerzitet u Triru

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem
elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs