Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Tehničkom Univerzitetu: Vilnius Gediminas Technical University (Litvanija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Tehničkim univerzitetom Viljnus zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) ) u trajanju od nedelju dana (5 dana + 2 dana za put).

Period realizacije mobilnosti: mobilnost mora da se realizuje do 31. jula 2018. godine.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
 2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite formular)
 3. Biografija na engleskom jeziku
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 5. Kopija prve stranice pasoša

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Viljnus

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 10. jun 2018.

Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Prema odredbama ugovora koji Univerzitet u Kragujevcu ima sa Viljnus Gediminas tehničkim univerzitetom, prednost će imati kandidati sa Fakulteta inženjerskih nauka.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Viljnus Gediminas tehničkom univerzitetu.
 • Viljnus Gediminas tehnički univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs