Poziv za prijavu studenata master i doktorskih studija za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji (Bugarska)
KONKURS ZA FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti studenti master i doktorskih akademskih studija Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

  • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
  • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Engineering, manufacturing and construction

 

ROK ZA PRIJAVU: 22. jun 2018. godine, do 12:00 sati.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

Spisak predmeta na engleskom jeziku možete videti OVDE.

Informacije namenjene studentima na razmeni u okviru Erazmus+ programa možete pogledati OVDE.

Više informacija o Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji možete videti OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ugovoru je potrebno da navedete predmete u ukupnom zbiru od minimum 25 ESP bodova.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4.. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji.

5. Univerzitet za transport „Todor Kableškov“ u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

 

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Todor Kableškov

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs