Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Komenijus Univerzitetu u Bratislavi (Slovačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Komenijus Univerzitetom u Bratislavi, studenti Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost i to:

 • Studenti sva tri nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 4 meseca)
 • Dostupna studijska oblast: Language Acquisition
 • Prednost će imati studenti sa Katedre za srpski jezik


Rok za prijavu: 20. jun 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih studija- molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 • Biografija na engleskom jeziku
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 • Više informacija o Komenijus Univerzitetu u Bratislavi možete pogledati OVDE i OVDE.
 • Više informacija o Fakultetu za umetnosti možete pogledati OVDE i OVDE.
 • Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Komenijus Univerzitetu u Bratislavi.

5. Komenijus Univerzitet u Bratislavi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus + mobilnost – Komenijus Bratislava


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs


Dokumenti:

Flajer

Info