Poziv za prijavu studenata osnovnih akademskih studija za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Haenu (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom u Haenu, kao i na osnovu dodatno odobrenih sredstava za mobilnost studenata sa Univerziteta u Kragujevcu, otvoren je dodatni konkurs za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 9 meseci- dva semestra)

Dostupne studijske oblasti:

 • Computing sciences ;
 • Telecommunications;
 • Philologies;
 • Business Administration.

Rok za prijavu: 25. jun 2018. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B1) **
 • Kopija pasoša

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Više informacija o Univerzitetu u Haenu možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta u Haenu možete pogledati OVDE.

Listu predmeta na engleskom jeziku možete pogledati OVDE i OVDE.

Listu predmeta na španskom jeziku možete videti OVDE.

Informacije za studente sa posebnim potrebama možete pronaći OVDE.

Informacije koje se tiču zdravstvenog osiguranja možete pogledati OVDE.

Sve informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.


Napomene za studente:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za akademsku 2018/19. godinu.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Haenu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta u Haenu.
   
 4. Univerzitet u Haenu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Haen