Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Balearskih ostrva, Palma de Majorka (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom Balearskih ostrva, Palma de Majorka, Španija, kao i na osnovu odobrenih sredstava za mobilnost studenata iz Srbije, otvoren je konkurs za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu.


Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci - jedan semestar - zimski)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci - jedan semestar - zimski)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 12 meseci - dva semestra)


Dostupne studijske oblasti:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).

Rok za prijavu: 25. jun 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV (Kandidati doktorskih akademskih studija u svojoj biografiji detaljno navode svoj istraživački plan kao i listu publikacija)
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite odgovarajući formular- osnovne i master, doktorske)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih studija i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik* (za studente doktorskih studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B2) **
 • Kopija pasoša

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Više informacija o Univerzitetu Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Informacije o programima na osnovnim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o programima na master studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o doktorskim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o kursevima španskog jezika za strane studente pronaći OVDE.

Akademski kalendar Univerziteta Balearskih ostrva pogledajte OVDE.


Napomene za studente:

 1. Kandidati prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo prijave.
   
 2. Kandidati koji su u međuvremenu selektovani za Erazmus+ mobilnost na nekom drugom partnerskom univerzitetu, nemaju pravo prijave.
   
 3. Realizacija mobilnosti je predviđena za akademsku 2018/19. godinu, a mora se završiti do 30. juna 2019. godine.
   
 4. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
   
 5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Balearskih ostrva. Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta Balearskih ostrva.
   
 6. Univerzitet Balearskih ostrva odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Baleari