Poziv za prijavu profesora za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Balearskih ostrva, Palma de Majorka (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom Balearskih ostrva, Palma de Majorka, Španija, kao i na osnovu odobrenih sredstava za mobilnost profesora iz Srbije, otvoren je konkurs za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu.

Možete se prijaviti za:

 • Staff teaching mobility (u trajanju od 5 dana + 2dana puta). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.


Dostupne studijske oblasti:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).

Rok za prijavu: 25. jun 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV (Kandidati u svojoj biografiji detaljno navode sve podatke kao i listu publikacija)
 • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
 • Pismo podrške matične institucije
 • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B2) *
 • Kopija pasoša

* Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Više informacija o Univerzitetu Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Informacije o programima na osnovnim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o programima na master studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o programima na doktorskim studijama, pogledajte OVDE.

Akademski kalendar Univerziteta Balearskih ostrva pogledajte OVDE.


Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za akademsku 2018/19. godinu, a mora se završiti do 30. juna 2019. godine.
   
 2. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Predloženi Ugovor o mobilnosti mora biti potpisan od strane fakultetskog Erazmus+ koordinatora. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Balearskih ostrva. Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta Balearskih ostrva.
   
 4. Univerzitet Balearskih ostrva odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Dnevna stipendija u iznosu od 120 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa:
Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Baleari