Poziv za prijavu nastavnika Ekonomskog fakulteta za stipendiranu mobilnost na D. A. Tsenov Academy of Economics u Svištovu (Bugarska)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tsenov Academy of Economics, nastavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching (razmena u trajanju od 7 dana+ 2 dana puta)

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi 12 sati predavanja.

Dostupna studijska oblast: Business and Administration

 

Rok za prijavu: 02. novembar 2018. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više o D. A. Tsenov Academy of Economics možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu D. A. Tsenov Academy of Economics i korisne informacije pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost se može realizovati u sledećim periodima:

  • 01/10/2018 – 14/12/2018
  • 01/03/2019 – 17/05/2019

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata D. A. Tsenov Academy of Economics.

4. D. A. Tsenov Academy of Economics odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom:

Prijava za Erazmus+ mobilnost, Svištov