Promocija Prvog toma Srpske enciklopedije u izdanju Matice srpske iz Novog Sada, SANU i Zavoda za udžbenike iz Beograda

Promocija Prvog toma Srpske enciklopedije u izdanju Matice srpske iz Novog Sada, SANU i Zavoda za udžbenike iz Beograda

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 24. decembra 2010. godine sa početkom u 12 časova, održana je promocija Prvog toma Srpske enciklopedije u izdanju Matice srpske iz Novog Sada, SANU i Zavoda za udžbenike iz Beograda.

Prisutne zvanice su pozdravili Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Slobodan Arsenijević i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Predrag Stojanović

Na promociji su o značaju Srpske enciklopedije govorili:
Akademik Čedomir Popov,
Akademik Vasilije Đ. Krestić
Akademik Zoran Kovačević,
Prof. dr Obrad Stanojević i
Prof. dr Dragan Stanić.

Pored predstavnika medija promociji enciklopedije je prisustvovao i veliki broj profesora i studenata našeg Univerziteta što govori u prilog izuzetnom publicitetu koji u našoj sredini ima objavljivanje Prvog toma ovog prestižnog izdanja.


Foto galerija: