Poziv za prijavu nastavnog/administrativnog kadra Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom u Triru, zaposleni na Katedri za nemački jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od 1 do 3 nedelje. U skladu sa pravilima Programa Erazmus+ nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • Ukoliko će se tokom boravka kombinovati nastavnička i trening mobilnost, popunjava se svakako STA model ugovora o mobilnosti i navode se svi elementi za oba tipa mobilnosti.

Potrebna dokumenta za prijavu:

Važne napomene:

1. Planirani period mobilnosti je zimski semestar akademske 2018/19. Precizniji termin realizovanja razmene, kao i trajanje iste biće naknadno dogovoren sa odgovarajućom kontakt osobom na Univerzitetu u Triru.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Triru.

3. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji pogledajte OVDE.

Dodatne informacije o Univerzitetu u Triru možete preuzeti ovde.

 

 PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje mejlom/poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost - Trir

 

Rok za dostavljanje prijava: 06. septembar 2018. godine

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem
elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs