Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)
Konkurs za odsek za Filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta:

 • razmena u trajanju od jednog semestra- 5 meseci

 

Dostupna studijska oblast: Literature and linguistics

 

ROK ZA PRIJAVU: 14. novembar 2018. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu za studente:

 

 • Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 • Predlog Ugovora o učenju (za studente osnovnih i master akademskih studija- molimo preuzmite formu)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih akademskih studija- molimo preuzmite formu)
 • Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski jezik*
 • Biografija u Europass formatu
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (nivo B1)
 • Kopija pasoša

 

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

Više informacija o Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru možete videti OVDE.

Više informacija o Fakultetu za jezike, istoriju i teologiju, pogledate OVDE.

Više informacija o realizaciji Erazmus+ programa na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru pogledajte OVDE.

Spisak Erazmus+ koordinatora na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru možete pogledati OVDE.

Važne napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popunjavate samo prvu stranu (obeležena polja).

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus+ koordinator sa Filološko-umetničkog fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus+ programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavljenih kandidata. Prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju biće dostavljene Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru kao nominacije za stipendiranu mobilnost.

4. Zapadni Univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru akademske 2018/19. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, ZUT

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs