Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji (Bugarska)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, zaposleni na Odseku za Filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: South Slavic Languages and Literature

 

Rok za prijavu: 15. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Pisani dokaz zainteresovanosti kolege za realizovanje nastavničke mobilnosti
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Sertifikat o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE i OVDE.

Predmete koji se izvode na Fakultetu za slavistiku možete pogledati OVDE i OVDE.

Informacije koje se tiču Erazmus+ mobilnosti na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa partnerskom institucijom.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Sofiji.

6. Prilikom evaluacije prednost će imati kandidati sa Katedre za srpski jezik i književnost, kao i kandidati koji se prvi put prijavljuju za Erazmus+ mobilnost.

7. Univerzitet u Sofiji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 140 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i el. poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Sofija, STA

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs