Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Evropskom univerzitetu u Nikoziji (Kipar)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Evropskim univerzitetom u Nikoziji, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:


Za studijsku oblast Engineering and Engineering Trades mogu se prijaviti

- studenti osnovnih akademskih studija


Za studijsku oblast Information and Communication Trades (ICTs) mogu se prijaviti

- studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija


Rok za prijavu: 15. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

NOVI ROK ZA PRIJAVU: 26. OKTOBAR 2018. GODINE, DO 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Evropskom univerzitetu u Nikoziji možete pogledati OVDE.

Katalog kurseva možete pogledati OVDE.

Informacije koje se tiču Erazmus+ mobilnosti na Evropskom univerzitetu u Nikoziji pogledajte OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine, u trajanju od 5 meseci.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava i dostavlja listu nominovanih kandidata Evropskom univerzitetu u Nikoziji.

5. Evropski univerzitet u Nikoziji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Nikozija


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs