Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Komenijus Univerzitetu u Bratislavi (Slovačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Komenijus Univerzitetom u Bratislavi, nastavnici Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
 

Dostupna studijska oblast: Language Acquisition

Prednost će imati kandidati sa Katedre za srbistiku.


Rok za prijavu: 29. oktobar 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Pisani dokaz zainteresovanosti kolege za realizovanje nastavničke mobilnosti
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2)
  • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Kopija pasoša


Više informacija o Komenijus Univerzitetu u Bratislavi možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti možete pogledati OVDE i OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2018/19. godine. Kandidat predlaže datume za realizaciju mobilnosti čiji početak može biti najranije 7 nedelja od završetka konkursa.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Komenijus Univerzitetu u Bratislavi.

4. Komenijus Univerzitet u Bratislavi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 120 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Bratislava
 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs