Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Sapijenca Univerzitetu u Rimu

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim Inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Sapijenca Univerzitetom u Rimu studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti svih nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od jednog semestra)


Potrebna dokumenta za prijavu:


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

ROK ZA PRIJAVU: 17. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Više informacija o Sapijenca Univerzitetu u Rimu pogledajte OVDE,

Opštu akademsku ponudu pogledajte OVDE, a Katalog kurseva pogledajte OVDE.

Bitne informacije za studente pogledajte OVDE i OVDE.


Važne napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar akademske 2018/19. godine.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno italijanskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu. 

5. Svi nominovani kandidati će od Sapijenca Univerziteta u Rimu putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave.

6. Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 900 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom i elektronskom poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Rim