Позив за пријаву запослених за стипендирану мобилност на Сапијенца Универзитету у Риму

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са потписаним Интер-институционалним уговором за размену са Сапијенца Универзитетом у Риму запослени на Универзитету у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

- staff teaching mobility (наставничка мобилност), у трајању од 5 дана, плус 2 дана за пут

У складу са правилима Програма Еразмус+, наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.

- staff training mobility (тренинг мобилност), у трајању од 5 дана, плус 2 дана за пут.

 

Потребна документа за пријаву:

  • Потврда о запослењу, на енглеском језику
  • Предлог Уговора о мобилности (преузмите формулар: teaching, training)
  • Биографија кандидата на енглеском језику у Europass формату
  • Потврда о познавању енглеског/италијанског језика (минимални ниво познавања језика- Б2)
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 17. октобар 2018. године, до 12:00 сати

 

Више информација о Сапијенца Универзитету у Риму погледајте ОВДЕ,

Општу академску понуду погледајте ОВДЕ, а Каталог курсева погледајте ОВДЕ.

 

Важне напомене:

1. Мобилност ће се реализовати се у току академске 2018/19. године, а у складу са партнерском институцијом.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.

4. Предлог Уговора о мобилности мора бити потписан од стране кандидата и Еразмус+ факултетског координатора.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу као и у складу са Еразмус+ Програмским водичем и доставља листу  номинованих кандидата Сапијенца универзитету у Риму.

6. Сапијенца универзитет у Риму одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Стипендија у износу од 160 евра дневно (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Рим, СТА/СТТ

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs