Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Sapijenca Univerzitetu u Rimu

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim Inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Sapijenca Univerzitetom u Rimu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff teaching mobility (nastavnička mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put

U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

- staff training mobility (trening mobilnost), u trajanju od 5 dana, plus 2 dana za put.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju, na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (preuzmite formular: teaching, training)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Potvrda o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

ROK ZA PRIJAVU: 17. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Više informacija o Sapijenca Univerzitetu u Rimu pogledajte OVDE,

Opštu akademsku ponudu pogledajte OVDE, a Katalog kurseva pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa partnerskom institucijom.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca univerzitetu u Rimu.

6. Sapijenca univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 160 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Rim, STA/STT

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs