Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Politehničkom univerzitetu u Torinu (Italija)
Konkurs za studente Fakulteta inženjerskih nauka

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Torinu studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za razmenu u letnjem semestru akademske 2018/19. godine, i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (5 meseci)
 • studenti master akademskih studija (5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (5 meseci)

 

ROK ZA PRIJAVU: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 • Predlog Ugovora o učenju (za studente osnovnih i master akademskih studija - molimo preuzmite formu)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih akademskih studija - molimo preuzmite formu)
 • Lista/e položenih ispita (i prevod na engleski jezik)*
 • Kopija diplome sa prethodnih nivoa studija- za studente master i doktorskih akademskih studija (i prevod na engleski)*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

 

Bitne informacije o studijskim programima na Politehničkom univerzitetu u Torinu možete videti OVDE i OVDE.

Vodič za studente možete videti OVDE.

Instrukcije za studente doktorskih akademskih studija preuzmite OVDE.

 

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Torinu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Politehničkog univerziteta u Torinu.

4. Politehnički univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Torino

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs