Позив за пријаву запослених за стипендирану мобилност на Политехничком Универзитету у Торину (Италија)
Конкурс за Факултет инжењерских наука

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Политехничким Универзитетом у Торину, запослени на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

- staff mobility for training – тренинг мобилност у трајању од 14 дана.

 

Рок за пријаву: 01. новембар 2018. године, до 12:00 сати

 

Потребна документа за пријаву:

  • Предлог уговора о мобилност (молимо преузмите формулар)
  • Потврда о запослењу (и превод на енглески језик)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског/италијанског језика (мин. Б2 ниво)
  • Биографија на енглеском језику у Europass формату
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

 

Више информација о Политехничком Универзитету у Торину можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

 

Важне напомене:

1. Мобилност ће се реализовати се у току академске 2018/19. године, а у складу са договором са партнерском институцијом.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.

4. Предлог Уговора о мобилности мора бити потписан од стране кандидата и Еразмус+ факултетског координатора.

5. По истеку рока за пријаву Комисија за селекцију кандидата врши техничку проверу свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу као и у складу са Еразмус+ Програмским водичем и доставља ранг листу пријављених кандидата Политехничком Универзитету у Торину.

6. Политехнички Универзитет у Торину одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Дневна стипендија у износу од 140 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Торино

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs