Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Politehničkom Univerzitetu u Torinu (Italija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim Univerzitetom u Torinu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 14 dana.

 

Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog ugovora o mobilnost (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Politehničkom Univerzitetu u Torinu možete pogledati OVDE i OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerskom institucijom.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

5. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Politehničkom Univerzitetu u Torinu.

6. Politehnički Univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Torino

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs