Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Humbolt univerzitetu u Berlinu (Nemačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija na Odseku za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta:

 • razmena u trajanju od minimum 3 meseca

NAPOMENA: Prednost će imati kandidati sa Katedre sa srbistiku, kao i studenti osnovnih i master akademskih studija.

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences


Rok za prijavu: 24. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular 1 (preuzmite formular)
 • Prijavni formular 2 (preuzmite formular)
 • Predlog ugovora o učenju (preuzmite formular)
 • Predlog ugovora o učenju/istraživanju (za studente doktorskih akademskih studija - preuzmite formu)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih/master studija i prevod na engleski jezik*
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (nivo B1) (preuzmite formular)
 • CV na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Kopija pasoša


* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Humbolt univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE i OVDE.

Informacije namenjene stranim studentima možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.

Više informacija o Institutu za slavistiku i hungarologiju pogledajte OVDE.

Listu Erazmus + koordinatora na Humbolt univerzitetu u Berlinu možete preuzeti OVDE.

Informacije o CoLAB projektu pogledajte OVDE i OVDE.

Spisak kurseva dostupnih u letnjem semestru na Institutu za slavistiku i hungarologiju pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt univerzitetu u Berlinu.

5. Humbolt univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Humbolt univerziteta u Berlinu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Berlin


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs