Konkurs za stipendirani jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (FAU) na konkurs se mogu prijaviti studenti 2. i 3. nivoa studija Prirodno-matematičkog fakulteta – Institut za hemiju.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Predlog ugovora o učenju za studente  2. nivoa studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog ugovora o učenju/istraživanju za studente doktorskih studija (molimo preuzmite formu)
 4. Lista položenih ispita i prevod na engleski1
 5. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski1
 6. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika2 (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 7. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 25. oktobar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Bitne napomene:

 • 1Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • 2Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

Studenti master studija takođe mogu koristiti mobilnost za istraživanje/pisanje master rada i/ili za realizaciju laboratorijskog projekta.

Studenti doktorskih studija mogu odabrati i neki predmet i/ili samo predložiti relevantno istraživanje.

 

 • Ovde možete videti akademsku ponudu na engleskom jeziku.
 • Studenti doktorskih studija mogu pronaći relevantne informacije ovde.
 • Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu FAU i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

 

 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata FAU.  Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na FAU – o čemu će uredno biti informisani.
 • FAU odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Period mobilnosti: letnji semestar tekuće akademske godine (mart – juli 2019.)
 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
 • Dodatne informacije za studente možete pogledati ovde
 • Brošuru FAU možete pogledati ovde

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Erlangen - Nirnberg