Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Rigi (Letonija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tehničkim univerzitetom u Rigi, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti osnovnih i master akademskih studija, za razmenu od trajanju od jednog semestra (5 meseci)

 

Dostupne studijske oblasti:

  • Business & Administration (041)
  • Information and Communication Technologies (061)
  • Engineering and Engineering Trades (071)
  • Languages (023)

 

Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Rigi možete pogledati OVDE.

Katalog kurseva možete pogledati OVDE.

Dodatne informacije koje se tiču Erazmus+ mobilnosti na Tehničkom univerzitetu  Rigi pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču smeštaja za studente pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine, u trajanju od 5 meseci.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava i dostavlja listu nominovanih kandidata Tehničkom univerzitetu  Rigi.

5. Nominovani kandidati će dobiti dalje instrukcije za onlajn prijavu na portalu Tehničkog univerziteta u Rigi.

6. Tehnički univerzitet  Rigi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Riga

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs