Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Jašiju - Alexandru Ioan Cuza University Of Iasi, Rumunija

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se može prijaviti:

 • nastavno osoblje (razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put)
  * Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja
 • vannastavno osoblje (razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put)

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jašiju dostupne su sledeće oblasti:

 • Education (ISCED code 11)
 • Languages (ISCED code 23)
 • Business and Administration (ISCED code 41)
 • Law (ISCED code 42)
 • Biological and related sciences (ISCED code 51)
 • Environment (ISCED code 52)
 • Physical sciences (ISCED code 53)
 • Mathematics and statistics (ISCED code 54)
 • Information and Communication Technologies (ISCED code 61)
 • Travel, tourism and leisure (ISCED code 1015)


Rok za prijavu: 05. novembar 2018.


Napomena: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

 • Proces prijave pogledajte OVDE.
 • Lista dokumenata za prijavu dostupna je OVDE.
 • Kategorije mobilnosti i trajanje mobilnosti možete videti OVDE
 • Procedura selekcije kandidata dostupna je OVDE.
 • Studijsku ponudu Univerziteta u Jašiju na engleskom/francuskom jeziku možete pogledati OVDE
 • Praktične informacije relevantne za realizaciju mobilnosti možete pogledati OVDE

 

NAPOMENE:

1. Po isteku roka za prijavu, online sistem Univerziteta u Jašiju se zatvara i u roku od nekoliko dana Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu dobija pristup sistemu kako bi izvršilo tehničku proveru prijava. Nakon toga sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet u Jašiju.

2. Univerzitet u Jašiju odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

3. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Realizacija mobilnosti – u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa parnterima
 • Trajanje mobilnosti – 5 dana
 • Dnevna stipendija: 140 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Putni troškovi (do iznosa od 275 evra)


Kompletan proces prijave (otvaranje naloga, popunjavanje prijave i kačenje potrebne dokumentacije) se odvija online u sistemu Univerziteta u Jašiju. Molimo Vas, poštujte rok, kao i instrukcije za prijavljivanje.


Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona: erasmus@kg.ac.rs, 034 300 425.