Позив за пријаву наставног и административног кадра за стипендирану мобилност на Економском универзитету у Кракову (Пољска)
Конкурс за Економски факултет

Еразмус+ Кључна Акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Економским универзитетом у Кракову, запослени на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

  • staff mobility for teaching (размена у трајању од 5 дана+ 2 дана пута)
  • staff mobility for training (размена у трајању од 5 дана+ 2 дана пута)


Наставни кадар је у обавези да у току размене одржи 8 сати предавања.

Доступнa студијскa област: Business and administration; Finance and banking


Рок за пријаву: 01. новембар 2018. године


Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (преузмите форму)
  • Предлог активности на мобилности (преузмите одговарајући формулар, teaching, training)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво)
  • Потврда о запослењу на енглеском језику
  • Биографија у Europass формату
  • Копија пасоша


* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.


Више информација о Економском универзитету у Кракову можете погледати ОВДЕ.

Више информација о наставничкој/ваннаставној мобилности на Економском универзитету у Кракову, погледајте ОВДЕ.


Важне напомене:

1. Колеге са Економског универзитета у Кракову предлажу да се мобилност наставника и ваннаставног кадра реализује учешћем на међународној недељи која ће се одржати у периоду од 08-12. априла 2019. године.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.

4. Предлог Уговора о мобилности мора бити потписан од стране кандидата и Еразмус+ факултетског координатора.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу као и у складу са Еразмус+ Програмским водичем и доставља листу  номинованих кандидата Економском универзитету у Кракову.

6. Економски универзитет у Кракову одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Дневна стипендија у износу од 140 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Краков