Poziv za prijavu nastavnog i administrativnog kadra za stipendiranu mobilnost na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu (Poljska)
Konkurs za Ekonomski fakultet

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Ekonomskim univerzitetom u Krakovu, zaposleni na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching (razmena u trajanju od 5 dana+ 2 dana puta)
  • staff mobility for training (razmena u trajanju od 5 dana+ 2 dana puta)


Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi 8 sati predavanja.

Dostupna studijska oblast: Business and administration; Finance and banking


Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (preuzmite formu)
  • Predlog aktivnosti na mobilnosti (preuzmite odgovarajući formular, teaching, training)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Biografija u Europass formatu
  • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Ekonomskom univerzitetu u Krakovu možete pogledati OVDE.

Više informacija o nastavničkoj/vannastavnoj mobilnosti na Ekonomskom univerzitetu u Krakovu, pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Kolege sa Ekonomskog univerziteta u Krakovu predlažu da se mobilnost nastavnika i vannastavnog kadra realizuje učešćem na međunarodnoj nedelji koja će se održati u periodu od 08-12. aprila 2019. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

4. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja listu  nominovanih kandidata Ekonomskom univerzitetu u Krakovu.

6. Ekonomski univerzitet u Krakovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Krakov