Poziv za prijavu studenata Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Almeriji, Španija

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Almeriji, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)


Dostupne studijske oblasti:

  • Agriculture
  • Economics
  • Accounting and taxation
  • Finance, banking and insurance
  • Management and Administration
  • Marketing and advertising
  • Languages (English and Spanish)


Rok za prijavu: 02. novembar 2018.


Akademsku ponudu pogledajte OVDE i OVDE.

Informacije za strane studente, pogledajte OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Vodič za strane studente pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.


Potrebna dokumenta za prijavu:

                                                                   

Napomene:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Almeriji.

6. Univerzitet u Almeriji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Almerija


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs