Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu primenjenih nauka u Viljnusu (Litvanija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom primenjenih nauka u Viljnusu, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)


Dostupne studijske oblasti:

  • Software Engineering
  • Business studies


Rok za prijavu: 12. novembar 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:


Više informacija o Univerzitetu primenjenih nauka u Viljnusu možete pogledati OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o smeštaju pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u primenjenih nauka u Viljnusu.

6. Univerzitet primenjenih nauka u Viljnusu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Za studijsku oblast Software Engineering mesečna stipendija iznosi 750 evra (jer je u pitanju stipendija projekta iz 2017. godine)
  • Za studijsku oblast Business studies mesečna stipendija iznosi 800 evra (jer je u pitanju stipendija projekta iz 2018. godine)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Viko


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs