Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Balearskih ostrva, Palma de Majorka (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu potpisanog Interinstitucionalnog Ugovora sa Univerzitetom Balearskih ostrva, Palma de Majorka, Španija, kao i na osnovu odobrenih sredstava za mobilnost studenata iz Srbije, otvoren je konkurs za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na ovom Univerzitetu.


Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci - jedan semestar)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 6 meseci - jedan semestar)


Dostupne studijske oblasti:

 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).


Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Biografija (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih studija i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili španskog jezika (nivo B2) **
 • Kopija pasoša


Više informacija o Univerzitetu Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta Balearskih ostrva možete pogledati OVDE.

Informacije o programima na osnovnim studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o programima na master studijama, pogledajte OVDE.

Informacije o kursevima španskog jezika za strane studente pronaći OVDE.

Akademski kalendar Univerziteta Balearskih ostrva pogledajte OVDE.


Napomene za studente:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.
    Kandidati prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo prijave.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Balearskih ostrva.

6. Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Univerziteta Balearskih ostrva.

7. Univerzitet Balearskih ostrva odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Baleari