Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru (Rumunija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru na konkurs se mogu prijaviti studenti:

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 u Kraljevu

Fakultet tehničkih nauka
u Čačku

Dostupna studijska oblast

Nivo studija

Dostupna studijska oblast

Nivo studija

Mechanics and Metal Trade

Osnovne, master ili doktorske studije

Electricity and energy

Osnovne, master ili doktorske studije

Building and Civil Engineering

Osnovne studije

Electronics and Automation

Osnovne, master ili doktorske studije

 
 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (preuzmite formular)
  • Predlog ugovora o učenju (preuzmite formu), odnosno predlog studija /istraživanja za studente doktorskih studija (preuzmite formu)
  • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
  • Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master, odnosno doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
  • CV (preporuka: koristiti Europass model)
  • Kopija pasoša


Rok za prijavu: 04. novembar 2018. godine


Više informacija o Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, pogledajte OVDE.

Informacije za Erazmus+ studente su dostupne OVDE i OVDE.

Vodič za Erazmus+ studente možete pogledati OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Akademska ponuda Politehničkog univerziteta u Temišvaru dostupna je OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za građevinarstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za mašinsko inženjerstvo pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za elektrotehniku i energetiku pogledajte OVDE.

Akademsku ponudu Fakulteta za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije pogledajte OVDE.


Napomene:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine, u trajanju od 4 meseca.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom univerzitetu u Temišvaru.

6. Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, UPT


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs