Позив за пријаву за стипендирану мобилност на Универзитету Трансилваније у Брашову (Румунија)
Конкурс за Факултет инжењерских наука

Еразмус+ Кључна акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Трансилваније у Брашову, студенти Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

- студенти мастер и докторских академских студија (размена у трајању од 3 месеца и 13 дана)

Доступна студијска област: Engineering and engineering trades (071)


Рок за пријаву: 15. новембар 2018. године, до 12:00 сати


Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
  • Уговор о учењу (молимо преузмите формулар)
  • Предлог плана студија/истраживања (за студенте докторских студија- једна страна)
  • Листе положених испита са свих нивоа студија (и превод на енглески језик*)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
  • Биографија на енглеском језику- препорука: користити Europass модел
  • Копија пасоша

Више информација о Универзитету Трансилваније у Брашову можете погледати ОВДЕ.

Информације за студенте на размени погледајте ОВДЕ и ОВДЕ.

Академску понуду погледајте ОВДЕ.


Важне напомене:

1. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

2. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2018/19. године.

3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

4. Приликом припреме предлога плана студија потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету Трансилваније у Брашову.

6. Универзитет Трансилваније у Брашову одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)


Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом и мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Брашов


Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs