Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Transilvanije u Brašovu (Rumunija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

Erazmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Transilvanije u Brašovu, studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti master i doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca i 13 dana)

Dostupna studijska oblast: Engineering and engineering trades (071)


Rok za prijavu: 15. novembar 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
  • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih studija- jedna strana)
  • Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku- preporuka: koristiti Europass model
  • Kopija pasoša

Više informacija o Univerzitetu Transilvanije u Brašovu možete pogledati OVDE.

Informacije za studente na razmeni pogledajte OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

2. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Transilvanije u Brašovu.

6. Univerzitet Transilvanije u Brašovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Brašov


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs