Predavanje akademika Vladimira Kostića, predsednika SANU, na Univerzitetu u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu poziva Vas na predavanje koje će održati akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti u petak, 19. oktobra 2018. godine u 13 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu (zgrada Rektorata) na temu: Parkinsonova bolest 40 kasnije: ima li kraja iznenađenjima?

Ideja predavanja je da se analizira 35-godišnji istraživački napor usmeren na razumevanje Parkinsonove bolesti (PB), jedne od najčešćih neurodegenerativnih bolesti (oboleva svaka stota osoba starija od 60 godina).

Od početnih nalaza da je PB posledica hipodopaminergičkog stanja u strukturama bazalnih ganglija, što je dovelo do prve izuzetno uspešne supstitucione terapije prekursorom dopamina, levodopom, osvrnućemo se na „epohu neurotoksina“ sa poukama koje smo dobili iz prevashodno eksperimentalnih radova sa upotrebom MPTP-ja. Na nju se nadovezuju saznanja o genetskoj osnovi parkinsonizma i uvid iz monogenskih formi da se radi o proteinima koji su uključeni u sistem kontrole kvaliteta proteina. Ipak, prva mutacija u genu koji kodira za alfa-sinuklein i činjenica da je ovaj protein ključni konstituent Levijevij tela (patološke intracitoplazmatske inkluzije kod obolelih od PB) i u sporadičnim slučajeviima bolesti, omogućili su praćenje toka patološkog procesa (tzv. Brakova hipoteza): klasična, motorna PB je tek treći od 6 patološki identifikovanih stadijuma koji se ispoljavaju u kontinuitetu.

Ovi nalazi osvetlili su značaj tzv. nemotornih simptoma u PB. Međutim, najaktuelniji problem je zapravo razumevanje migracije patološkog procesa sa nalazima koji ukazuju da se radi o procesu veoma sličnom prionskom, što otvara potpuno nove terapijske strategije.


Dokumenti:

Pozivnica