Poziv za prijavu studenata Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Triru (Universität Trier, Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U okviru Erazmus+ programa i ostvarene saradnje studenti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, (Odsek za filologiju – Nemački jezik i književnost) mogu se prijaviti za jednosemestralnu razmenu na Univerzitetu u Triru.

 • Za razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija gore navedenog studijskog programa
 • Trajanje mobilnosti: 5 meseci, odnosno letnji semestar akademske 2018/19. godine

 

Rok za prijavu:  26. novembar 2018.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV  (koristiti Europass CV format)
 2. Predlog ugovora o učenju za studente (molimo preuzmite formu)
 3. Motivaciono pismo
 4. Lista položenih ispita (original i prevod na engleski jezik)*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju nemačkog jezika (min. B1 nivo)

 

Napomene:

1. Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz dole navedene akademske ponude na nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).

 • Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu u Triru možete videti OVDE i OVDE.
 • Studenti doktorskih studija mogu kombinovati predmete i/ili istraživanje za svoju tezu. Konačan sadržaj se svakako definiše u dogovoru sa institucijom-domaćinom i supervizorom na istoj.
 • Dodatne informacije za studente doktorskih studija možete videti ovde.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  kandidata Univerzitetu u Triru.

5. Univerzitet u Triru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Paušalni iznos za pokrivanje putnih troškova (maksimalno 275 evra)
 • Dodatne informacije o procesu prijave za strane studente možete pogledati ovde i ovde.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na , poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – Trir

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs