Отварање изложбе Vanilla Rush у Универзитетској галерији

У Универзитетској галерији у Крагујевцу, у петак 19. октобра 2018. године са почетком у 19 часова, свечано ће бити отворена изложба Андријане Даниловић која носи назив „Vanilla Rush“.

Изложбу Vanilla Rush чине радови којима се кроз различите уметничке медије истражује специфичан начин первертиран (већ сам по себи проблематичан) императив лепоте. Рад на поставци започет је деконструкцијом савремених стереотипа о лепоти, примарно усмерених и наметнутих жени, до нивоа баналности - баналности која и јесте њихова суштина. Инсистирање на лепом  и привлачном по сваку цену, у простору који је много јаче него глобалним трендовима обележен деценијама немаштине и сиромаштва на разним нивоима, сасвим природно, добија карикатуралну форму.  Радови који чине Vanila Rush се не баве моралисањем, већ сам феномен разматрају из емпатичне позиције, јер притисак императива лепоте осећам(о) и на сопственој кожи. Питање је само до које мере му подлежемо.

Поставку чине слике и просторне инсталације. Сладуњави свесно пренаглашени колорит и инсистирање на мноштву текстура које асоцирају на принтове на тканинама и аксесоару служе да креирају атмосферу лажне раскоши и сјаја, како самих радова тако и простора у коме се налазе. Пластични псеудо-барокни рамови у које су слике смештене имају исту фукнцију сиротињске хипер-естетизације. Муве које су једини фигурални елемент ових слика појављују се на нивоу асоцијативне везе – слатко (сладуњаво, ванила) – мува, и представљају у одређеној мери иронијски отклон у односу на тему којом се радови баве.

            Андријана Даниловић

Андријана Даниловић је рођена у Ужицу 1989. године. Основне и мастер студије зидног сликарства завршила на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, а мастер рад одбранила 2013. године. Докторирала на Факултету  примењених уметности у Београду 2018. године одбранивши уметничко-истраживачки пројекат  Град и слика – значај и функција сликарских интервенција у јавном  простору. Фокус интересовања и деловања је на слици у јавном простору, како кроз ауторски уметнички рад, тако и кроз теоријско истраживање и критичке текстове у медијима. Радове до сада више пута самостално излагала у референтним галеријама у земљи и иностранству. Ауторка неколико десетина мурала и интервенција у јавном простору у земљи и региону. Чланица ULUPUDS од 2014. године, уметничких колектива НБО и Street Smart и сарадница портала Kontrapress.