Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama (Poljska)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim Tehnološkim univerzitetom u Glivicama, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti sva tri nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)


Dostupne studijske oblasti:

 • Environment (052)
 • Mathematics and Statistics (054)
 • Information and Communication Technologies (061)
 • Engineering and Engineering Trades (071)
 • Manufacturing and Processing (072)
 • Architecture and Construction (073)
 • Transport Services (104)


Rok za prijavu: 08. novembar 2018. godine do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog ugovor o učenju (molimo preuzmite odgovarajući formular: BA, MA i PhD)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
 • Diploma sa prethodnog nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Motivaciono pismo
 • Pismo preporuke (nije obavezno)
 • CV (koristiti Europass CV format)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1, za studente osnovnih studija, B2 za studente master i doktorskih studija) (Molimo preuzmite formular)
 • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama možete pogledati OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Instrukcije koje se tiču odabira predmeta i akademsku ponudu, pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ugovoru je potrebno da navedete predmete u ukupnom zbiru od minimum 25 ESP bodova. Možete birati predmete sa više fakulteta, pod uslovom da je 50% odabranih predmeta sa jednog fakulteta. Prilikom evaluacije i selekcije, prednost će imati kandidati koji su birali predmete sa jednog fakulteta.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama. Nakon toga, nominovani kandidati će dobiti instrukcije za onlajn prijavu putem portala OVDE.

4. Šleski Tehnološki univerzitet u Glivicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Glivice


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs