Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Tehnološkom univerzitetu u Talinu (Estonija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tehnološkim univerzitetom u Talinu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 5 dana (+2 dana puta)

 

Rok za prijavu: 15. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Ugovor o mobilnost (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Tehnološkom univerzitetu u Talinu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Školi za inženjerstvo pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa Tehnološkim univerzitetom u Talinu. Mobilnost se mora realizovati najkasnije do 31. jula 2019. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Tehnološkom univerzitetu u Talinu.

4. Tehnološki univerzitet u Talinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 100 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Talin

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs