Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Tehnološkom univerzitetu u Talinu (Estonija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tehnološkim univerzitetom u Talinu, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti osnovnih i master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupne studijske oblasti:

- Engineering and Engineering Trades

- Business and Administration

 

Rok za prijavu: 15. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
 • Diploma sa prethodnog nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Motivaciono pismo
 • Pismo preporuke (nije obavezno)
 • CV (koristiti Europass CV format)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2) (Molimo preuzmite formular)
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Tehnološkom univerzitetu u Talinu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Školi za inženjerstvo pogledajte OVDE.

Više informacija o Školi za biznis i upravljanje pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ugovoru je potrebno da navedete predmete u ukupnom zbiru od minimum 25 ESP bodova.

3. Prilikom evaluacije i selekcije, prednost će imati kandidati sa Fakulteta inženjerskih nauka, jer je ovaj Fakultet nosilac saradnje sa Tehnološkim univerzitetom u Talinu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Tehnološkom univerzitetu u Talinu.

5. Tehnološki univerzitet u Talinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom i el.poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Talin

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs