Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Karolinska Institutu (Karolinska Institutet) u Stokholmu (Švedska)
Konkurs za Fakultet medicinskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Karolinska Institutom, studenti Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od minimum 3 meseca)

Dostupna studijska oblast: Medicine (0912)

 

Rok za prijavu: 07. decembar 2018. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (preuzmite formular)
 • Predlog ugovora o učenju (preuzmite formular)
 • Predlog plana istraživanja
 • Pozivno pismo, odnosno potvrda o prihvatanju predloga plana istraživanja
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Kopija diplome sa prethodnog nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 • Biografija u Europass formatu
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više o Karolinska Institutu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu pogledajte OVDE.

Korisne informacije za strane studente pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču vize pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču osiguranja pogledajte OVDE.

Informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u  Kragujevcu.

4. Takođe, predlaže se zainteresovanim kandidatima da konsultuju Erazmus+ koordinatora sa Karolinska Instituta u vezi odabira predmeta, dodatnih informacija i konsultacija koje se tiču odabira predmeta, odnosno plana i programa istraživanja.

- Akademska kontakt osoba je prof. dr Jovan P. Antović: jovan.antovic@ki.se

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Karolinska Institutu.

6. Karolinska Institut odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Karolinska Institut