Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu (Rumunija)
Konkurs za studente Fakulteta inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Lucijan Blaga“ u Sibiu, studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 4 i po meseca)

Dostupna studijska oblast: Engineering and engineering trades


Rok za prijavu: 10. decembar 2018. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 2. Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
 3. Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
 4. Kopija diplome/uverenje o diplomiranju sa osnovnih studija (i prevod na engleski jezik*)
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
 6. Biografija na engleskom jeziku u  Europass formatu
 7. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 8. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Dodatne informacije:

 • Više informacija o Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu možete pogledati OVDE;
 • Više informacija o Fakultetu za inženjerstvo pogledajte OVDE i OVDE;
 • Informacije za studente na razmeni pogledajte OVDE i OVDE.
 • Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2018/19. godine.

2. Prilikom pripreme ugovora o učenju (vaš predloga plana studija) potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu.

4. Univerzitet „Lucijan Blaga“ u Sibiu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Sibiu


Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs